Islamskie Zgromadzenie Ahl-ul-Bayt

Idź do spisu treści

Menu główne

Wspomóż Nas

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fundacja Międzynarodowy Instytut Dialogu i Sprawiedliwości

Misją naszego Instytutu jest działanie na rzecz mniejszości muzułmańskiej w Polsce i w Europie, oraz promowanie i
rozpowszechnianie nauk i wartości islamskich.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fundacja Międzynarodowy Instytut Dialogu i Sprawiedliwości

Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa
NIP: 5272867419, Regon: 381539086, KRS: 0000752245
S
ąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numery rachunków bankowych:
ING Bank Śląski SA/Oddz. w Warszawie

Rachunek w PLN:
07 1050 1012 1000 0090 3169 1042

Rachunek w EURO:
33 1050 1012 1000 0090 3169 1059

Tytuł wpłaty: na cele statutowe Fundacji

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego